Mã học viên
Mật khẩu

Để sử dụng hệ thống, quý phụ huynh xin vui lòng đăng nhập với mã học viênmật khẩu được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ báo cáo trực tuyến của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc tế Apollo.

Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống hoặc không có tài khoản, xin quý phụ huynh liên hệ bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh!